seamaster
Cờ nhanh: 1533 W4526D59L8556
Cờ chậm: 1409 W2D0L15)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win seamaster (1516) HK007 (1557) 69F
2 win seamaster (1500) e777 (1530) 1F
3 lose seamaster (1519) Brian_Chhu (1408) 8F
4 win seamaster (1501) LoDeCoBac (1569) 72F
5 lose seamaster (1513) vvviet (1629) 16F
6 win seamaster (1498) erdao (1469) 31F
7 win seamaster (1485) kjkjkj (1398) 21F
8 win seamaster (1468) insomniac (1521) 25F
9 lose seamaster (1485) LanHuong18 (1432) 19F
10 lose seamaster (1501) simitran41 (1474) 25F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by seamaster, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames