kingbee16
Cờ nhanh: 1561 W13557D381L13854
Cờ chậm: 1517 W7D1L6)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose kingbee16 (1575) linhchip (1634) 46F
2 win kingbee16 (1564) Quan62 (1422) 29F
3 lose kingbee16 (1580) phuctin (1580) 44F
4 win kingbee16 (1563) phdva (1612) 27F
5 win batuong (1630) kingbee16 (1545) 78F
6 lose kingbee16 (1559) batuong (1616) 21F
7 win kingbee16 (1547) benan (1447) 28F
8 lose cocom77 (1606) kingbee16 (1561) 22F
9 win kingbee16 (1546) LanHuong18 (1514) 29F
10 win kingbee16 (1530) LanHuong18 (1530) 42F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by kingbee16, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames