conem
Cờ nhanh: 1652 W9126D697L9838
Cờ chậm: 1518 W4D0L4)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose conem (1668) warrior46 (1638) 49F
2 win warrior46 (1654) conem (1652) 32F
3 win conem (1634) woxidecek (1727) 35F
4 lose conem (1649) luckyone (1677) 39F
5 lose luckyone (1661) conem (1665) 17F
6 lose choots (1655) conem (1681) 27F
7 lose conem (1696) hackbegin (1717) 24F
8 win hackbegin (1734) conem (1679) 32F
9 lose tai59 (1695) conem (1695) 31F
10 lose conem (1711) kindaichi84 (1687) 20F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by conem, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames