hoangdv25
Cờ nhanh: 2002 W1960D188L1759
Cờ chậm: 1930 W761D117L593)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose gengyu88 (2020) hoangdv25 (1943) 42S
2 win vathanhsh (1870) hoangdv25 (1929) 33S
3 win hoangdv25 (1914) vathanhsh (1885) 40S
4 win hung_lehuy (2033) hoangdv25 (1894) 22S
5 lose hoangdv25 (1906) hung_lehuy (2021) 33S
6 lose hoangdv25 (1926) xeha (1773) 28S
7 win hoangdv25 (1915) ethan (1770) 49S
8 lose kimphat1960 (1877) hoangdv25 (1932) 49S
9 win PC45A (1713) hoangdv25 (1923) 33S
10 lose hoangdv25 (1938) sonvanloi (1943) 41S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by hoangdv25, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames