michaeltfl
Cờ nhanh: 1745 W14752D1395L13149
Cờ chậm: 1527 W5D0L3)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose michaeltfl (1762) AlexLee (1698) 6F
2 win michaeltfl (1743) Man_Utd80 (1846) 108F
3 lose michaeltfl (1759) truongpm (1759) 46F
4 win michaeltfl (1741) hocklin1964 (1807) 80F
5 win michaeltfl (1727) tuanscr (1686) 43F
6 lose michaeltfl (1741) PhuongN5 (1789) 31F
7 win michaeltfl (1726) FanofBabes (1722) 42F
8 win michaeltfl (1710) tttyttt (1726) 27F
9 lose michaeltfl (1727) BaoTran (1687) 49F
10 win michaeltfl (1714) Eagle2013 (1642) 61F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by michaeltfl, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames