kindaichi84
Cờ nhanh: 1787 W7323D705L6986
Cờ chậm: 1737 W1991D372L1940)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose qwq (1723) kindaichi84 (1805) 28F
2 win kindaichi84 (1791) qwq (1737) 42F
3 lose kindaichi84 (1806) Thoj (1821) 22F
4 lose kindaichi84 (1825) tahuutat (1725) 39F
5 win kindaichi84 (1807) thanhdengai (1875) 40F
6 lose kindaichi84 (1823) khongcan (1805) 22F
7 lose haithanh33 (1881) kindaichi84 (1837) 62F
8 lose kindaichi84 (1852) haithanh33 (1866) 55F
9 win kindaichi84 (1839) Truongtao (1767) 25F
10 lose kindaichi84 (1855) Peter_150 (1829) 25F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by kindaichi84, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames