jake00
Cờ nhanh: 1856 W14248D966L13468
Cờ chậm: 2070 W668D85L495)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose levuong_1951 (1735) jake00 (1876) 42F
2 win jake00 (1864) levuong_1951 (1747) 35F
3 win jake00 (1850) Peter_150 (1808) 15F
4 lose jake00 (1865) christine_38 (1874) 24F
5 lose jake00 (1881) christine_38 (1858) 19F
6 lose HaiTran1 (1937) jake00 (1895) 34F
7 win jake00 (1882) mtq90 (1792) 29F
8 win mtq90 (1806) jake00 (1868) 69F
9 lose jake00 (1885) caothutrung (1836) 21F
10 win caothutrung (1851) jake00 (1870) 34F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by jake00, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames