jake00
Cờ nhanh: 2000 W13072D882L12354
Cờ chậm: 2070 W668D85L495)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose jake00 (2016) Dqtien_6996 (2004) 45F
2 win Dqtien_6996 (2020) jake00 (2000) 50F
3 win duylang (1772) jake00 (1991) 35F
4 win jake00 (1981) duylang (1782) 35F
5 win jake00 (1966) chuhanh (1963) 46F
6 win chuhanh (1979) jake00 (1950) 27F
7 win taitile (1926) jake00 (1935) 22F
8 win taitile (1942) jake00 (1919) 39F
9 lose Vision_2018 (1946) jake00 (1934) 27F
10 win jake00 (1920) khanh (1879) 24F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by jake00, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames