jake00
Cờ nhanh: 1915 W12525D828L11846
Cờ chậm: 1995 W656D83L489)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose ivan_cz (1863) jake00 (1933) 21F
2 win jake00 (1919) ivan_cz (1877) 68F
3 win zionleung (1999) jake00 (1900) 34F
4 lose henryhootp (1843) jake00 (1918) 10F
5 win jake00 (1903) James998 (1876) 23F
6 win clickme (1795) jake00 (1890) 18F
7 win jake00 (1879) chandai9x (1739) 57F
8 lose vuongnhat (1967) jake00 (1892) 60F
9 win jake00 (1877) BEN1999 (1855) 13F
10 win jake00 (1860) James998 (1904) 24F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by jake00, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames