tammyk31
Cờ nhanh: 1622 W43512D3286L42039
Cờ chậm: 1500 W0D0L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose tammyk31 (1640) khanhkhung (1570) 53F
2 win Ngohuy (1659) tammyk31 (1623) 30F
3 lose tammyk31 (1638) Ngohuy (1644) 56F
4 win tammyk31 (1618) Svyzt (1756) 2F
5 win tammyk31 (1601) kcctj (1653) 50F
6 win tammyk31 (1585) luckyone (1587) 34F
7 lose luckyone (1571) tammyk31 (1601) 47F
8 win tammyk31 (1585) Hoahm (1590) 23F
9 lose Hoahm (1574) tammyk31 (1601) 35F
10 win tammyk31 (1583) mausoncha (1662) 20F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by tammyk31, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames