ducminh2602
Cờ nhanh: 1611 W12154D808L12615
Cờ chậm: 1500 W0D0L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win ducminh2602 (1595) thanco8282 (1607) 17F
2 lose thanco8282 (1591) ducminh2602 (1611) 31F
3 lose ducminh2602 (1626) xWJoDnj68 (1650) 33F
4 win xWJoDnj68 (1667) ducminh2602 (1609) 33F
5 lose ducminh2602 (1624) VanAnhVu (1625) 38F
6 win ducminh2602 (1609) script (1597) 27F
7 win Co_Rat_Toi (1642) ducminh2602 (1592) 55F
8 lose ducminh2602 (1608) haikientuong (1592) 40F
9 win haikientuong (1608) ducminh2602 (1592) 15F
10 win ntrongm (1583) ducminh2602 (1576) 21F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by ducminh2602, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames