zchangchun
Cờ nhanh: 1691 W6104D339L5845
Cờ chậm: 1515 W6D0L6)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win pc2knet (1540) zchangchun (1680) 75F
2 win zchangchun (1668) pc2knet (1552) 20F
3 win zchangchun (1656) xafao (1549) 62F
4 lose zchangchun (1675) Lucquynh (1554) 35F
5 lose namcaolanh1 (1683) zchangchun (1691) 30F
6 win zchangchun (1675) namcaolanh1 (1699) 46F
7 win ooTuna (1691) zchangchun (1659) 26F
8 win zchangchun (1646) tuanscr (1576) 55F
9 lose zchangchun (1664) manhpham (1568) 28F
10 lose cubi1985 (1749) zchangchun (1677) 10F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by zchangchun, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames