Leeds17
Cờ nhanh: 1559 W17D1L13
Cờ chậm: 1500 W0D0L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Yang5 (1586) Leeds17 (1574) 59F
2 win tug (1497) Leeds17 (1560) 114F
3 win Leeds17 (1544) vodanh1 (1553) 26F
4 lose vodanh1 (1537) Leeds17 (1560) 75F
5 win greatek09 (1515) Leeds17 (1545) 38F
6 draw greatek09 (1515) Leeds17 (1545) 36F
7 lose Leeds17 (1561) hip_hop (1551) 19F
8 win hip_hop (1567) Leeds17 (1545) 20F
9 win Viethan (1486) Leeds17 (1531) 20F
10 win Leeds17 (1514) dawang (1576) 34F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Leeds17, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames