bachhong
Cờ nhanh: 1594 W39605D1820L39039
Cờ chậm: 1510 W2D0L1)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose khoa1959 (1610) bachhong (1610) 18F
2 win bachhong (1594) khoa1959 (1626) 55F
3 lose bachhong (1609) AnhHungAoVai (1636) 26F
4 lose datthao (1642) bachhong (1624) 31F
5 win bachhong (1613) billsat (1474) 31F
6 lose HuyNguyen (1632) bachhong (1628) 36F
7 lose bachhong (1644) HuyNguyen (1616) 16F
8 lose bachhong (1660) yiwen (1652) 85F
9 win bachhong (1646) surile (1600) 33F
10 lose victoryxema (1639) bachhong (1662) 26F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by bachhong, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames