ThanhTin1804
Cờ nhanh: 1519 W730D13L710
Cờ chậm: 1633 W124D2L104)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Kietct2012 (1471) ThanhTin1804 (1519) 23F
2 win Kietct2012 (1486) ThanhTin1804 (1504) 31F
3 lose xafao (1739) ThanhTin1804 (1513) 53F
4 lose tug (1490) ThanhTin1804 (1530) 27F
5 win tug (1505) ThanhTin1804 (1515) 34F
6 lose ThanhTin1804 (1530) ApauLie (1542) 28F
7 lose ThanhTin1804 (1546) ApauLie (1526) 25F
8 lose HK007 (1634) ThanhTin1804 (1559) 52F
9 win zhao88 (1360) ThanhTin1804 (1549) 24F
10 lose vuichoi_2020 (1535) ThanhTin1804 (1565) 25F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by ThanhTin1804, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames