player0x2
Cờ nhanh: 1654 W2274D58L2349
Cờ chậm: 1873 W280D16L258)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win player0x2 (1636) phuctin (1728) 39F
2 win zchangchun (1538) player0x2 (1623) 51F
3 win sinhthuyk (1591) player0x2 (1608) 27F
4 win player0x2 (1594) mikeboy (1547) 31F
5 win mikeboy (1562) player0x2 (1579) 62F
6 lose player0x2 (1595) namcaolanh1 (1583) 29F
7 win namcaolanh1 (1599) player0x2 (1579) 20F
8 win player0x2 (1565) witschrd (1500) 37F
9 win witschrd (1514) player0x2 (1551) 35F
10 lose dongcotuoi (1558) player0x2 (1567) 27F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by player0x2, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames