xuanthuynb
Cờ nhanh: 1816 W259D38L237
Cờ chậm: 2158 W947D236L847)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win trinhbanglan (2204) xuanthuynb (2141) 27S
2 win honcocana (2224) xuanthuynb (2122) 31S
3 lose xuanthuynb (2135) honcocana (2211) 32S
4 lose xuanthuynb (2147) polo (2264) 64S
5 win lyminh1988 (2021) xuanthuynb (2135) 36S
6 win duylinh2103 (2288) xuanthuynb (2114) 34S
7 win trauvang117 (2013) xuanthuynb (2101) 60S
8 win phucnguyen (2115) xuanthuynb (2085) 38S
9 win xuanthuynb (2068) phucnguyen (2132) 35S
10 draw Phumyphan (1991) xuanthuynb (2070) 16S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by xuanthuynb, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames