xuanthuynb
Cờ nhanh: 1926 W292D39L263
Cờ chậm: 2170 W1495D351L1335)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Covitbau2018 (2079) xuanthuynb (2157) 42S
2 win Thieusaigon (2104) xuanthuynb (2143) 29S
3 lose Wang_Tian_Yi (2198) xuanthuynb (2157) 54S
4 win Wang_Tian_Yi (2216) xuanthuynb (2139) 9S
5 win trauvang117 (2000) xuanthuynb (2127) 33S
6 win thuandinh (2102) xuanthuynb (2115) 24S
7 win Covitbau2018 (1992) xuanthuynb (2103) 60S
8 win tuannam16 (2002) xuanthuynb (2090) 24S
9 lose tuannam16 (1983) xuanthuynb (2109) 40S
10 win bipcom (2153) xuanthuynb (2092) 31S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by xuanthuynb, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames