timsome25
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2003 W9073D1028L8333)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose timsome25 (2015) hyannis (2114) 41S
2 win Bach_Ma (1948) timsome25 (2001) 56S
3 lose timsome25 (2019) Bach_Ma (1930) 41S
4 win timsome25 (2003) hung981 (2030) 23S
5 win timsome25 (1983) ketrangtay (2120) 1S
6 lose ketrangtay (2108) timsome25 (1995) 14S
7 win timsome25 (1979) Mindasamonk (2003) 29S
8 win timsome25 (1966) leloi152 (1871) 43S
9 win tears (1977) timsome25 (1950) 127S
10 lose timsome25 (1966) tears (1961) 32S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by timsome25, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames