timsome25
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1933 W8738D988L8038)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win minhlam_999 (1828) timsome25 (1920) 42S
2 lose timsome25 (1939) minhlam_999 (1809) 32S
3 win thepdo (1946) timsome25 (1923) 21S
4 lose timsome25 (1939) thepdo (1930) 50S
5 win sonquanngai (2058) timsome25 (1898) 32S
6 draw nls5591 (1994) timsome25 (1895) 64S
7 lose timsome25 (1908) nls5591 (1981) 50S
8 lose May21 (1906) timsome25 (1924) 51S
9 lose timsome25 (1941) May21 (1889) 42S
10 lose timsome25 (1950) tomnguyen246 (2193) 43S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by timsome25, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames