thonvida
Cờ nhanh: 2053 W158D4L121
Cờ chậm: 2225 W279D46L159)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win icchanm (1966) thonvida (2207) 45S
2 win thonvida (2197) Chiutuong53 (2007) 32S
3 lose Chiutuong53 (1985) thonvida (2219) 57S
4 lose Peter2016 (2235) thonvida (2231) 55S
5 win tambatcuu (2275) thonvida (2214) 24S
6 lose tambatcuu (2260) thonvida (2229) 17S
7 win thuandinh (1997) thonvida (2222) 52S
8 win kkhan (2147) thonvida (2208) 1S
9 lose thonvida (2226) kkhan (2129) 42S
10 win NHKH (2095) thonvida (2214) 20S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by thonvida, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames