Denver11
Cờ nhanh: 1893 W3706D370L4003
Cờ chậm: 2149 W3453D944L3067)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Denver11 (1882) bangoc16 (1741) 42F
2 win LiemHyunhtx (1880) Denver11 (1866) 56F
3 win Denver11 (1849) LiemHyunhtx (1897) 44F
4 lose badskill (2005) Denver11 (1860) 63F
5 lose Denver11 (1880) bangoc16 (1719) 46F
6 win locle1995 (1879) Denver11 (1864) 22F
7 win Denver11 (1847) locle1995 (1896) 29F
8 win Denver11 (1831) eddie2828 (1850) 48F
9 win Denver11 (1814) eddie2828 (1867) 27F
10 win khanh (1882) Denver11 (1796) 37F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Denver11, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames