solla
Cờ nhanh: 1773 W88D4L67
Cờ chậm: 1826 W12074D1169L10535)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Thu_choi (1794) solla (1843) 15S
2 lose tamduoc (1867) solla (1858) 22S
3 win solla (1843) binhminhitc (1815) 33S
4 win VuongTu (1819) solla (1828) 31S
5 lose solla (1842) meokitty1206 (1880) 1S
6 win Hung1107 (1835) solla (1826) 38S
7 lose conghoa (1841) solla (1842) 29S
8 lose ThanhPC (1839) solla (1858) 24S
9 win tovanto1960 (1866) solla (1842) 52S
10 win solla (1825) dung1956 (1888) 47S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by solla, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames