k0hoan
Cờ nhanh: 1909 W7199D390L6803
Cờ chậm: 1705 W297D27L275)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win dungtuongbo (1865) k0hoan (1894) 51F
2 win k0hoan (1878) dungtuongbo (1881) 21F
3 win dxhuynh2018 (1742) k0hoan (1866) 1F
4 win k0hoan (1854) Haykhong (1737) 26F
5 win Gaconvn (1811) k0hoan (1839) 51F
6 win k0hoan (1823) quangnt1 (1842) 21F
7 lose Gaconvn (1808) k0hoan (1839) 14F
8 lose hail36 (1847) k0hoan (1855) 37F
9 win k0hoan (1840) madoi (1816) 30F
10 win madoi (1832) k0hoan (1824) 30F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by k0hoan, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames