conghoa
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1965 W13393D3742L11757)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw conghoa (1965) kem (1945) 35S
2 win conghoa (1956) thaovy2012 (1713) 99S
3 lose conghoa (1977) theqwa (1803) 49S
4 lose conghoa (1991) foodstamp (2042) 16S
5 lose foodstamp (2027) conghoa (2006) 14S
6 draw dongdong (1826) conghoa (2011) 27S
7 win conghoa (2001) hu626 (1829) 47S
8 draw conghoa (1999) hung_sim2 (2076) 65S
9 lose PhuT (2059) conghoa (2013) 15S
10 lose conghoa (2028) swordman17 (2041) 60S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by conghoa, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames