conghoa
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1977 W14899D4148L13087)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win thupq2015 (2052) conghoa (1959) 43S
2 draw conghoa (1956) thupq2015 (2055) 34S
3 draw Tontu100 (1907) conghoa (1957) 95S
4 lose conghoa (1975) Tontu100 (1889) 39S
5 lose bigmosquito (2005) conghoa (1990) 14S
6 win conghoa (1975) duanhd (1962) 36S
7 lose conghoa (1988) zcj (2080) 65S
8 lose goldminer (1949) conghoa (2005) 15S
9 win conghoa (1988) lam2001 (2033) 35S
10 draw conghoa (1990) gianthithanh (1921) 80S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by conghoa, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames