tenthat
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1925 W1709D261L1773)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win tenthat (1906) ganleo2 (2019) 90S
2 win tenthat (1891) ThaiCuc (1860) 10S
3 win ThaiCuc (1876) tenthat (1875) 8S
4 win tenthat (1858) ThaiCuc (1893) 6S
5 win ThaiCuc (1911) tenthat (1840) 18S
6 win vanson93 (1786) tenthat (1826) 76S
7 lose tenthat (1842) AHai_Bali (1824) 32S
8 win AHai_Bali (1840) tenthat (1826) 23S
9 draw phucloc (1913) tenthat (1824) 134S
10 win Cuden123 (1875) tenthat (1806) 14S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by tenthat, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames