truechess
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2023 W2478D662L2229)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win kimyudd (1980) truechess (2008) 32S
2 win truechess (1992) kimyudd (1996) 22S
3 win TRUNGTHANHVA (1968) truechess (1977) 30S
4 lose truechess (1994) TRUNGTHANHVA (1951) 28S
5 lose Vit_01 (2078) truechess (2007) 35S
6 lose truechess (2021) Vit_01 (2064) 24S
7 lose PN_Trang01 (1978) truechess (2038) 25S
8 lose truechess (2056) PN_Trang01 (1960) 42S
9 win giaitri_5 (1852) truechess (2046) 39S
10 lose truechess (2068) giaitri_5 (1830) 32S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by truechess, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames