mytho1
Cờ nhanh: 2142 W4407D255L4793
Cờ chậm: 1500 W0D0L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win il0o0li (2095) mytho1 (2112) 21F
2 win mytho1 (2078) thinh61 (2116) 42F
3 win mytho1 (2036) Ha2006 (2205) 52F
4 win mytho1 (2010) bigzzz (1912) 77F
5 win mytho1 (1978) tommytruong7 (1989) 1F
6 win mytho1 (1964) CHEXPERT (1930) 36F
7 lose vanhoa64bmt (1920) mytho1 (1981) 28F
8 lose tai59 (2028) mytho1 (1996) 30F
9 lose mytho1 (2011) tai59 (2013) 27F
10 win vi_cuong (2002) mytho1 (1995) 30F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by mytho1, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames