cotuonglata
Cờ nhanh: 1839 W18041D2893L15567
Cờ chậm: 1607 W7D1L1)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win dinh2005 (1830) cotuonglata (1823) 36F
2 lose cotuonglata (1838) arrowana (1870) 11F
3 lose arrowana (1854) cotuonglata (1854) 16F
4 draw irenale (1730) cotuonglata (1857) 28F
5 lose thuaai (1689) cotuonglata (1901) 24F
6 win cotuonglata (1886) WuHan (1868) 20F
7 lose cotuonglata (1902) CnewC (1891) 30F
8 win haithanh33 (1913) cotuonglata (1886) 60F
9 lose cotuonglata (1902) haithanh33 (1897) 29F
10 lose cotuonglata (1915) tuhythaihau (2007) 24F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by cotuonglata, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames