cotuonglata
Cờ nhanh: 2030 W18502D2949L15952
Cờ chậm: 1607 W7D1L1)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win cotuonglata (2008) vanlyma (2219) 25F
2 win cotuonglata (1998) oceanpee (1800) 23F
3 win cotuonglata (1987) oceanpee (1826) 20F
4 lose cotuonglata (2002) Thloan (2016) 32F
5 win cotuonglata (1987) mocxi (1969) 22F
6 win cotuonglata (1969) Vinhcaso0102 (2057) 27F
7 win cotuonglata (1948) ThuaBoChay (2148) 60F
8 win cotuonglata (1930) ChoiVui_1999 (2018) 22F
9 win cotuonglata (1913) ChoiVui_1999 (1965) 29F
10 win bobtien (1851) cotuonglata (1899) 31F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by cotuonglata, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames