horse333
Cờ nhanh: 1533 W4D0L2
Cờ chậm: 2384 W461D80L310)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win hungraussti (2154) horse333 (2375) 24S
2 win horse333 (2365) hungraussti (2164) 27S
3 win horse333 (2356) Mike2 (2126) 99S
4 win horse333 (2344) honganh1968 (2218) 68S
5 lose horse333 (2366) mjukilo (2130) 21S
6 win mjukilo (2139) horse333 (2357) 18S
7 lose hanoivatoi (2426) horse333 (2371) 17S
8 win horse333 (2353) hanoivatoi (2444) 14S
9 win horse333 (2341) honganh1968 (2240) 24S
10 win WSWU (2152) horse333 (2331) 40S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by horse333, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames