huysteven
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1822 W8836D992L9072)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Minhla (1799) huysteven (1807) 81S
2 lose huysteven (1845) Antrung2020 (1731) 80S
3 win huysteven (1817) Antrung2020 (1759) 46S
4 win huysteven (1805) nickyeoh1 (1675) 43S
5 win nickyeoh1 (1687) huysteven (1793) 31S
6 lose sothich (1937) huysteven (1805) 20S
7 lose huysteven (1817) sothich (1925) 21S
8 lose sothich (1912) huysteven (1830) 38S
9 lose huysteven (1844) sothich (1898) 50S
10 lose sothich (1883) huysteven (1859) 39S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by huysteven, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames