huysteven
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1804 W8603D975L8827)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose cuong786 (1869) huysteven (1818) 64S
2 lose huysteven (1833) cuong786 (1854) 19S
3 win cuong786 (1871) huysteven (1816) 28S
4 win son_mv (1803) huysteven (1800) 1S
5 win ngocbich1969 (1740) huysteven (1786) 29S
6 win huysteven (1771) ngocbich1969 (1755) 29S
7 lose ngocbich1969 (1738) huysteven (1788) 22S
8 win ngocbich1969 (1753) huysteven (1773) 38S
9 win huysteven (1757) Moibikchoi (1764) 16S
10 lose huysteven (1773) Moibikchoi (1748) 48S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by huysteven, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames