haha_2009
Cờ nhanh: 1654 W14447D1520L16487
Cờ chậm: 1749 W37D10L24)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win thuchung (1580) haha_2009 (1640) 42F
2 win haha_2009 (1625) thuchung (1595) 20F
3 lose khai282 (1799) haha_2009 (1636) 27F
4 win johnchow2013 (1730) haha_2009 (1617) 32F
5 lose johnchow2013 (1717) haha_2009 (1630) 34F
6 win haha_2009 (1613) hoatranthai (1662) 51F
7 lose haha_2009 (1630) mailbachdang (1568) 26F
8 win mailbachdang (1582) haha_2009 (1616) 29F
9 win lixizheng (1728) haha_2009 (1597) 43F
10 lose BauKiemKhach (1630) haha_2009 (1612) 29F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by haha_2009, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames