fullmoon6
Cờ nhanh: 1575 W1080D22L1478
Cờ chậm: 1719 W137D3L140)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win bachhong (1619) fullmoon6 (1558) 21F
2 lose bachhong (1605) fullmoon6 (1572) 67F
3 lose Leo2002 (1656) fullmoon6 (1585) 35F
4 win fullmoon6 (1566) merlintran (1667) 44F
5 lose fullmoon6 (1575) antra1 (1795) 43F
6 lose antra1 (1785) fullmoon6 (1585) 47F
7 lose fullmoon6 (1595) EasyC (1766) 40F
8 win EasyC (1788) fullmoon6 (1573) 33F
9 lose fullmoon6 (1586) kosile (1672) 36F
10 lose kosile (1658) fullmoon6 (1600) 19F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by fullmoon6, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames