vinhaus
Cờ nhanh: 1760 W6882D349L6528
Cờ chậm: 1500 W0D0L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win vinhaus (1745) phuong2th (1738) 19F
2 win phuong2th (1754) vinhaus (1729) 33F
3 lose giahoang (1619) vinhaus (1769) 33F
4 win vinhaus (1744) giahoang (1644) 10F
5 lose giahoang (1602) vinhaus (1786) 67F
6 win vinhaus (1763) giahoang (1625) 25F
7 win giahoang (1651) vinhaus (1737) 26F
8 win vinhaus (1707) giahoang (1681) 33F
9 draw giahoang (1680) vinhaus (1708) 46F
10 lose Sieusao05 (1500) vinhaus (1730) 42F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by vinhaus, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames