vinhaus
Cờ nhanh: 1806 W5874D299L5585
Cờ chậm: 1500 W0D0L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win trungvc (1732) vinhaus (1792) 100F
2 win vinhaus (1778) g204duy (1727) 63F
3 win g204duy (1742) vinhaus (1763) 41F
4 lose vinhaus (1777) Haiduong54 (1838) 34F
5 lose Haiduong54 (1823) vinhaus (1792) 23F
6 win chatchem (1684) vinhaus (1779) 31F
7 lose Function (1828) vinhaus (1793) 49F
8 win vinhaus (1777) titkaka (1796) 25F
9 lose titkaka (1780) vinhaus (1793) 47F
10 win vinhaus (1776) ongnhaque (1827) 57F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by vinhaus, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames