Setorich
Cờ nhanh: 1578 W8211D901L10683
Cờ chậm: 2013 W1136D413L1474)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Setorich (1562) haiminhnn (1570) 32F
2 win haiminhnn (1587) Setorich (1545) 27F
3 win Setorich (1524) bautroisao3 (1699) 15F
4 win Setorich (1508) thientano (1510) 34F
5 lose khai282 (1543) Setorich (1523) 41F
6 lose Setorich (1539) khai282 (1527) 29F
7 lose Setorich (1554) duong162 (1586) 44F
8 win duong162 (1604) Setorich (1536) 28F
9 win Setorich (1520) yumiko (1546) 38F
10 lose Setorich (1534) Smiley (1594) 52F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Setorich, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames