tony5148
Cờ nhanh: 1618 W1005D33L1052
Cờ chậm: 1708 W15068D838L14528)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose nguyencamau (1782) tony5148 (1722) 29S
2 win tony5148 (1704) nguyencamau (1800) 17S
3 win CoDonMA (1636) tony5148 (1690) 18S
4 win tony5148 (1675) CoDonMA (1651) 22S
5 lose teloungbee (1588) tony5148 (1694) 29S
6 win dinh52 (1623) tony5148 (1680) 34S
7 lose dinh52 (1605) tony5148 (1698) 38S
8 lose tony5148 (1715) PPPPPPP (1666) 42S
9 lose tony5148 (1728) hoanghong (1810) 28S
10 win Huenhan (1589) tony5148 (1716) 33S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by tony5148, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames