blackeagle
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1762 W14613D2769L13593)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Covy2020 (1758) blackeagle (1778) 33S
2 win blackeagle (1762) Covy2020 (1774) 35S
3 win blackeagle (1746) hunglee75 (1759) 62S
4 lose giaitri007 (1578) blackeagle (1767) 26S
5 win blackeagle (1757) giaitri007 (1588) 31S
6 win blackeagle (1747) docchieu (1574) 16S
7 win blackeagle (1735) dai_Y (1619) 111S
8 win thuanhuynh (1662) blackeagle (1721) 40S
9 win blackeagle (1706) tamtang772 (1701) 37S
10 win blackeagle (1689) panhta (1731) 26S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by blackeagle, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames