cotuong58
Cờ nhanh: 1784 W5787D450L5798
Cờ chậm: 1884 W891D173L800)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win cotuong1289 (1812) cotuong58 (1767) 50F
2 lose cotuong58 (1782) cotuong1289 (1797) 36F
3 lose YellowBird (1867) cotuong58 (1795) 45F
4 lose cotuong58 (1809) ykc83 (1872) 29F
5 lose Function (1851) cotuong58 (1824) 42F
6 lose cotuong58 (1840) Function (1835) 36F
7 win HiAgain (1877) cotuong58 (1823) 42F
8 lose cotuong58 (1838) HiAgain (1862) 24F
9 lose cotuong58 (1851) tuyet_noi (1925) 43F
10 lose tuyet_noi (1911) cotuong58 (1865) 42F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by cotuong58, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames