cotuong58
Cờ nhanh: 1647 W7566D640L7631
Cờ chậm: 1884 W891D173L800)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose dttshop808 (1720) cotuong58 (1661) 43F
2 win ltviet (1610) cotuong58 (1647) 29F
3 lose cotuong58 (1663) Vukhactu63 (1648) 45F
4 lose Vukhactu63 (1631) cotuong58 (1680) 33F
5 win Dean (1699) cotuong58 (1663) 21F
6 win ryannguyen (1705) cotuong58 (1646) 39F
7 lose cotuong58 (1661) vuongpham (1662) 30F
8 lose vuongpham (1645) cotuong58 (1678) 43F
9 lose cotuong58 (1689) toni9 (1847) 46F
10 lose toni9 (1836) cotuong58 (1700) 28F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by cotuong58, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames