cotuong58
Cờ nhanh: 1743 W8735D754L8851
Cờ chậm: 1809 W895D173L807)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win cotuong58 (1726) jixxerk (1773) 50F
2 lose jixxerk (1758) cotuong58 (1741) 40F
3 win tongtv2008 (1694) cotuong58 (1726) 50F
4 draw cotuong58 (1726) sauhoa (1747) 72F
5 lose sauhoa (1731) cotuong58 (1742) 59F
6 lose leduong1974 (1745) cotuong58 (1758) 62F
7 win vokyy (1715) cotuong58 (1743) 37F
8 lose cotuong58 (1769) casio (1857) 41F
9 lose casio (1827) cotuong58 (1799) 28F
10 lose cotuong58 (1814) lyvanba (1830) 49F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by cotuong58, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames