brainless
Cờ nhanh: 1804 W108D11L103
Cờ chậm: 2027 W292D35L248)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win brainless (2012) neverthua (1995) 38S
2 win boplano (1925) brainless (1999) 35S
3 win Fishingfun (1945) brainless (1969) 13S
4 lose huyqmai (1945) brainless (1986) 24S
5 win brainless (1971) huyqmai (1960) 18S
6 lose brainless (1984) hocco90 (2051) 29S
7 win brainless (1974) ric4591 (1788) 27S
8 win brainless (1960) Lubu (1906) 32S
9 win hanoi1234 (1761) brainless (1789) 30F
10 win brainless (1774) thuchung (1755) 47F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by brainless, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames