luckyone
Cờ nhanh: 1606 W19081D668L19465
Cờ chậm: 1509 W8D0L8)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose alex2 (1538) luckyone (1624) 33F
2 win xafao (1674) luckyone (1606) 25F
3 lose luckyone (1620) xafao (1660) 21F
4 win luckyone (1606) kingkong9000 (1550) 41F
5 win kingkong9000 (1565) luckyone (1591) 30F
6 lose luckyone (1607) missutai2003 (1594) 41F
7 win missutai2003 (1610) luckyone (1591) 26F
8 lose NTHUTT (1659) luckyone (1605) 44F
9 lose luckyone (1620) NTHUTT (1644) 37F
10 lose nguyenQ (1572) luckyone (1638) 45F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by luckyone, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames