luckyone
Cờ nhanh: 1696 W15924D532L16422
Cờ chậm: 1509 W8D0L8)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose luckyone (1714) koalun88 (1632) 66F
2 win koalun88 (1646) luckyone (1700) 70F
3 win luckyone (1682) phuctin (1748) 41F
4 lose phuctin (1734) luckyone (1696) 43F
5 win tragl2002_82 (1629) luckyone (1682) 24F
6 win luckyone (1667) tragl2002_82 (1644) 17F
7 win uhcutu1233 (1557) luckyone (1654) 29F
8 lose luckyone (1669) doantanquyen (1678) 32F
9 draw luckyone (1667) tuanscr (1742) 40F
10 win luckyone (1653) surile (1619) 26F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by luckyone, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames