luckyone
Cờ nhanh: 1613 W23804D887L23945
Cờ chậm: 1579 W15D0L11)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose luckyone (1627) tangpingping (1669) 33F
2 lose tangpingping (1654) luckyone (1642) 40F
3 lose TrangHuynh (1688) luckyone (1657) 28F
4 lose luckyone (1673) TrangHuynh (1672) 26F
5 win TayDoc2020 (1659) luckyone (1657) 43F
6 lose luckyone (1673) TayDoc2020 (1643) 43F
7 win woxidecek (1716) luckyone (1656) 39F
8 lose luckyone (1671) woxidecek (1701) 34F
9 win vietnam2015 (1658) luckyone (1655) 24F
10 lose Andy20161974 (1699) luckyone (1670) 29F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by luckyone, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames