hip_hop
Cờ nhanh: 1674 W13531D450L13089
Cờ chậm: 1555 W82D11L84)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose tonydoodoo (1692) hip_hop (1689) 45F
2 win clickme (1676) hip_hop (1673) 23F
3 lose peterha72 (1608) hip_hop (1691) 63F
4 win tonydoodoo (1712) hip_hop (1674) 20F
5 lose hip_hop (1694) ConNguaHoang (1555) 48F
6 draw xuanhai1994 (1768) hip_hop (1692) 77F
7 win hip_hop (1677) Toanhuynh (1645) 34F
8 win Toanhuynh (1661) hip_hop (1661) 23F
9 lose ttqqll (1568) hip_hop (1680) 13F
10 win hip_hop (1664) oceanpee (1690) 15F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by hip_hop, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames