hip_hop
Cờ nhanh: 1679 W16673D525L16095
Cờ chậm: 1555 W82D11L84)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win kingkong9000 (1654) hip_hop (1664) 53F
2 lose hip_hop (1686) Alibaba (1476) 48F
3 win AnhP13Q10 (1801) hip_hop (1645) 12F
4 lose LXT1702 (1667) hip_hop (1660) 39F
5 lose Mytom (1690) hip_hop (1675) 40F
6 win hip_hop (1660) bachhong (1659) 51F
7 win billsat (1717) hip_hop (1642) 43F
8 win hip_hop (1623) billsat (1736) 42F
9 lose hip_hop (1638) dsnguyenduy1 (1658) 23F
10 lose hip_hop (1653) duylang (1654) 43F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by hip_hop, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames