Mailinhap
Cờ nhanh: 1516 W1D0L0
Cờ chậm: 1933 W1033D239L1157)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose taurus9999 (2145) Mailinhap (1943) 16S
2 lose Mailinhap (1958) Tuantutrang (1988) 35S
3 win Tuantutrang (2006) Mailinhap (1940) 74S
4 lose Mailinhap (1956) foo1234 (1925) 26S
5 lose Bobcn (1977) Mailinhap (1971) 46S
6 win Mailinhap (1955) vinhle1998 (1969) 29S
7 lose Mailinhap (1968) lyminh1988 (2065) 34S
8 lose lyminh1988 (2052) Mailinhap (1981) 61S
9 lose Mailinhap (1996) comay_hen (2020) 13S
10 lose Mailinhap (2012) comay_hen (2004) 77S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Mailinhap, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames