vuivui_ok
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1606 W1303D224L1215)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose thangloi57 (1693) vuivui_ok (1619) 35S
2 lose vuivui_ok (1633) thangloi57 (1679) 26S
3 lose Giang (1721) vuivui_ok (1646) 37S
4 lose H147H (1719) vuivui_ok (1660) 55S
5 lose vuivui_ok (1675) H147H (1704) 33S
6 lose cjy (1687) vuivui_ok (1691) 49S
7 lose Linhbui75 (1677) vuivui_ok (1707) 17S
8 lose vuivui_ok (1716) mtmt408 (1936) 1S
9 win sdma (1696) vuivui_ok (1701) 42S
10 lose dddd (1807) vuivui_ok (1714) 51S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by vuivui_ok, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames