minhtue_2
Cờ nhanh: 2012 W9013D1286L7645
Cờ chậm: 2220 W2304D519L1742)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win mokhungwai (2092) minhtue_2 (2208) 97S
2 draw minhtue_2 (2211) mokhungwai (2089) 43S
3 draw minhtue_2 (2212) xiuxiu (2170) 29S
4 win Xuanky (2050) minhtue_2 (2201) 31S
5 win minhtue_2 (2189) Xuanky (2062) 21S
6 draw duylinh2103 (2301) minhtue_2 (2186) 66S
7 win minhtue_2 (2173) haubui (2086) 19S
8 win haubui (2100) minhtue_2 (2159) 59S
9 draw minhtue_2 (2161) TAN2020 (2068) 76S
10 lose minhtue_2 (2180) TAN2020 (2049) 23S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by minhtue_2, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames