minhtue_2
Cờ nhanh: 2012 W9013D1286L7645
Cờ chậm: 2159 W3203D712L2506)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win anhwin (1935) minhtue_2 (2150) 58S
2 win minhtue_2 (2136) conghanggiay (2087) 10S
3 lose conghanggiay (2069) minhtue_2 (2154) 28S
4 draw Euros (1941) minhtue_2 (2160) 58S
5 win minhtue_2 (2150) Euros (1951) 53S
6 lose minhtue_2 (2163) yakakiki (2256) 38S
7 win minhtue_2 (2148) danhco1993 (2145) 93S
8 win danhco1993 (2161) minhtue_2 (2132) 29S
9 lose tambatcuu (2114) minhtue_2 (2149) 28S
10 win hoangnhan (2197) minhtue_2 (2131) 38S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by minhtue_2, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames