minhtue_2
Cờ nhanh: 2012 W9013D1286L7645
Cờ chậm: 2122 W5110D1176L4009)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Tranthehuong (2021) minhtue_2 (2109) 38S
2 win minhtue_2 (2098) minhphucbk (1936) 83S
3 lose cosmo2013 (2229) minhtue_2 (2123) 10S
4 draw tambatcuu (2189) minhtue_2 (2121) 55S
5 lose cosmo2013 (2236) minhtue_2 (2147) 51S
6 lose conbongua (2101) minhtue_2 (2164) 12S
7 lose minhtue_2 (2183) conbongua (2082) 31S
8 lose Thanhcong (2171) minhtue_2 (2199) 38S
9 lose Saigonchau (2280) minhtue_2 (2212) 19S
10 draw minhtue_2 (2210) Saigonchau (2282) 39S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by minhtue_2, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames