Luca2
Cờ nhanh: 2031 W63D5L34
Cờ chậm: 2424 W440D287L307)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw Luca2 (2429) Vdc1979 (2229) 22S
2 draw Bandao1 (2034) Luca2 (2048) 128F
3 win Vdc1979 (2297) Luca2 (2417) 13S
4 draw Luca2 (2420) Vdc1979 (2294) 33S
5 draw Vdc1979 (2268) Luca2 (2424) 26S
6 lose Luca2 (2438) VC_VTQ (2491) 33S
7 lose Luca2 (2453) VC_VTQ (2476) 21S
8 lose DiMo (2414) Luca2 (2470) 55S
9 win Luca2 (2459) thanhducqn (2296) 58S
10 lose thanhducqn (2275) Luca2 (2480) 34S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Luca2, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames