Luca2
Cờ nhanh: 2041 W63D2L33
Cờ chậm: 2386 W346D232L251)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win bibabu (2251) Luca2 (2374) 36S
2 lose X_man (2351) Luca2 (2391) 45S
3 draw Luca2 (2392) X_man (2350) 31S
4 draw Luca2 (2393) X_man (2349) 26S
5 lose bibabu (2245) Luca2 (2413) 34S
6 win Vdc1979 (2408) Luca2 (2380) 28S
7 win X_man (2333) Luca2 (2365) 57S
8 lose Luca2 (2383) Nguyentung01 (2298) 69S
9 draw Luca2 (2385) X_man (2319) 12S
10 draw X_man (2317) Luca2 (2387) 23S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Luca2, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames