khiemli
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1928 W2248D1201L2368)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose kowlooncity (1775) khiemli (1971) 43S
2 lose defendor (2031) khiemli (2001) 15S
3 lose khongkhong (2211) khiemli (2021) 11S
4 lose kyphongbn (2053) khiemli (2052) 18S
5 lose ngocthanh01 (2176) khiemli (2078) 4S
6 draw cotuongken (1797) khiemli (2094) 31S
7 lose khiemli (2123) kyphongbn (2156) 31S
8 win khiemli (2094) nAuT (2048) 22S
9 draw khiemli (2097) nAuT (2045) 12S
10 win kyphongbn (2196) khiemli (2057) 1S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by khiemli, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames