Luca2
Cờ nhanh: 2222 W121D7L78
Cờ chậm: 2253 W448D298L319)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
11 lose samsung14 (2159) Luca2 (2318) 41S
12 lose Totden4321 (2251) Luca2 (2336) 23S
13 lose Luca2 (2355) Totden4321 (2232) 17S
14 lose Tanchioaidao (2205) Luca2 (2376) 19S
15 lose Luca2 (2419) Taothao (2221) 33S
16 draw Luca2 (2416) ngungohantin (2476) 37S
17 win kyphongbn (2323) Luca2 (2389) 29S
18 lose Luca2 (2407) LIBERTIES (2330) 28S
19 lose LIBERTIES (2311) Luca2 (2426) 30S
20 win eggking (2209) Luca2 (2417) 23S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Luca2, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames