emxinthua
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2188 W1637D530L1586)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose anhhatau (2105) emxinthua (2207) 29S
2 win emxinthua (2196) anhq (2043) 44S
3 win emxinthua (2183) tuannhu (2114) 41S
4 win emxinthua (2169) Kechoico (2114) 20S
5 lose Kechoico (2096) emxinthua (2187) 18S
6 draw emxinthua (2192) minhtam0558 (2016) 107S
7 lose tukhuc (2391) emxinthua (2202) 14S
8 win thonk_man (1959) emxinthua (2184) 47S
9 win na1028nam (2174) emxinthua (2168) 60S
10 draw hoangbanco (2213) emxinthua (2167) 122S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by emxinthua, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames