emxinthua
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2042 W2014D671L1945)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose emxinthua (2058) anhlanh (2037) 7S
2 win duylinh2103 (2088) emxinthua (2041) 52S
3 lose Misuji (2115) emxinthua (2070) 34S
4 lose emxinthua (2086) hahungphi (2075) 8S
5 win thuadyem (2048) emxinthua (2071) 37S
6 draw josh25 (2188) emxinthua (2064) 60S
7 lose Jasonwowow (2110) emxinthua (2079) 43S
8 win ky_nhan (2011) emxinthua (2065) 35S
9 win duylinh2103 (2122) emxinthua (2047) 19S
10 draw emxinthua (2049) ChoiVuiVe (2013) 67S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by emxinthua, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames