honganh1968
Cờ nhanh: 1567 W5D0L1
Cờ chậm: 2131 W5505D805L4772)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw trinhbanglan (2235) honganh1968 (2128) 47S
2 lose taurus9999 (2074) honganh1968 (2146) 6S
3 lose honganh1968 (2163) moonlover (2119) 25S
4 win moonlover (2134) honganh1968 (2148) 39S
5 lose honganh1968 (2162) LUKHACH3 (2225) 48S
6 lose thichgaito (2119) honganh1968 (2179) 20S
7 lose saigon60 (2173) honganh1968 (2195) 17S
8 lose honganh1968 (2212) saigon60 (2156) 15S
9 win Tranthehuong (2138) honganh1968 (2198) 23S
10 win Tranthehuong (2153) honganh1968 (2183) 17S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by honganh1968, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames