conghanggiay
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1952 W463D101L345)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Popiye (1900) conghanggiay (1970) 57S
2 win Popiye (1914) conghanggiay (1956) 34S
3 win Jasonwowow (1886) conghanggiay (1942) 19S
4 win Tranbichvan (1932) conghanggiay (1926) 1S
5 win haitn_23 (1919) conghanggiay (1910) 87S
6 lose conghanggiay (1926) haitn_23 (1903) 45S
7 lose conghanggiay (1942) tienma (1917) 26S
8 lose aaking (2112) conghanggiay (1953) 27S
9 lose levantoi (1853) conghanggiay (1972) 57S
10 lose conghanggiay (1992) levantoi (1833) 32S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by conghanggiay, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames