danhtuan
Cờ nhanh: 1470 W4D0L6
Cờ chậm: 1770 W2413D679L2752)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win AAhUi (1713) danhtuan (1740) 54S
2 lose danhtuan (1753) thedawn (1836) 20S
3 lose thedawn (1839) danhtuan (1766) 24S
4 win danhtuan (1750) ThanhT (1756) 83S
5 win danhtuan (1733) ThanhT (1773) 90S
6 lose Johnnytu (1772) danhtuan (1748) 76S
7 lose ganleo2 (1835) danhtuan (1761) 26S
8 win danhtuan (1742) ganleo2 (1854) 43S
9 lose danhtuan (1756) tr_thinhhn16 (1810) 87S
10 win tr_thinhhn16 (1828) danhtuan (1738) 21S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by danhtuan, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames