Hungle123
Cờ nhanh: 1483 W0D0L1
Cờ chậm: 1783 W4128D505L3223)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Hungle123 (1809) benkin (1907) 31S
2 win Hungle123 (1785) dovanliem (1658) 32S
3 lose Hungle123 (1817) divang2cafe (1815) 62S
4 lose Hungle123 (1838) QuocAnhT (2010) 25S
5 win Hungle123 (1805) pakfun (1830) 34S
6 draw Ocean21 (1579) Hungle123 (1818) 26S
7 lose benkin (1894) Hungle123 (1847) 28S
8 lose Hungle123 (1880) benkin (1861) 26S
9 lose Hungle123 (1917) Truongans (1819) 63S
10 draw Hungle123 (1917) HUY07 (1933) 104S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Hungle123, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames