lieupham
Cờ nhanh: 1516 W1D0L0
Cờ chậm: 1715 W881D108L903)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose lieupham (1726) minhfic2 (1883) 25S
2 lose minhfic2 (1871) lieupham (1738) 18S
3 win maikanhluong (1702) lieupham (1723) 18S
4 lose anna118 (1696) lieupham (1740) 16S
5 lose anna118 (1678) lieupham (1758) 50S
6 lose hiepqn (1743) lieupham (1774) 33S
7 win hiepqn (1759) lieupham (1758) 30S
8 win atjoan (1722) lieupham (1743) 53S
9 win Jack (1816) lieupham (1725) 28S
10 lose Jack (1802) lieupham (1739) 42S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by lieupham, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames