mranhpham1
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1704 W5351D880L5212)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose DIEMXUA (1717) mranhpham1 (1720) 29S
2 draw mranhpham1 (1721) hoapham59 (1672) 42S
3 lose mranhpham1 (1733) Jul21 (1846) 40S
4 win linh2002 (1698) mranhpham1 (1718) 28S
5 lose mranhpham1 (1735) linh2002 (1681) 68S
6 lose mranhpham1 (1752) hongloan (1699) 44S
7 win mranhpham1 (1737) hongloan (1714) 73S
8 lose minhlam_999 (1787) mranhpham1 (1751) 30S
9 win mranhpham1 (1733) minhlam_999 (1805) 26S
10 win mranhpham1 (1715) cambay (1781) 53S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by mranhpham1, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames